Prof. Dr. H. Nurzaman

Jurusan :
Pendidikan Bahasa Arab

Pendidikan :
S-1 Pendidikan Bahasa Arab, IKIP Bandung, 1979
S-2 Kajian Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1993
S-3 Kajian Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998

Tmt. Guru Besar :
1 April 2008

Bidang Ilmu/Keahlian :
Pendidikan Bahasa Arab/Kajian Islam