Prof. Dr. Hj. Ihat Hatimah, M. Pd.

Jurusan :
Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan :
S-1 IPPS, IKIP Bandung, 1979
S-2 Pendidikan Luar Sekolah, UPI, 2002
S-3 Pendidikan Luar Sekolah, UPI, 2006

Tmt. Guru Besar :
1 April 2007

Bidang Ilmu/Keahlian :
Pendidikan Non Formal